Weet Jy? 17 - 03 - 2015


ATLETIEK: NOORDWES FINAAL

Ons is so trots op julle en weet julle het hard gewerk!

LEES en SIEN MEER

 


MARKDAG WENNERS

Baie dankie aan al die entrepreneurs wat hard voorberei het aan hulle stalletjies!

LEER MEER

 


EKSAMEN

>24 FEBRUARIE – 17 MAART 2015

LEER MEER

 


Beheerliggaamverkiesing 2015

Maandag, 9 Maart2015, vanaf 17:30
Skoolsaal te LAERSKOOL SAAMTREK

LEES MEER

 


HUISSPORT - UITSLAE

VICTRIX LUDORUM en VICTOR LUDORUM
REKORDS VERBETER OF GEëWENAAR
MEDALJES  VIR  BESTE:

LEES en SIEN MEER

 


Welkom aan elkeen van u.

Namens Laerskool Saamtrek wil ons elke leerder en ouer welkom heet na ‘n lekker skoolvakansie. Ons wil elke Samie net die mooiste wense toewens, asook alle voorspoed vir 2015.

 

PRYSUITDELING 2014

 

LEES en SIEN MEER

 

LEERDERRAAD  2014

Baie geluk aan die volgende leerlinge!

LEES MEER

 

SAMIES VERJAAR 60

Ons is baie geseënd en die skool bly groei...

LEES MEER

 


WAT KAN ONS LEWE VERANDER? - GEBED!

Mamma’s, jy word genooi om deel te word van ‘n biddende groep. Elke Vrydagoggend. 07:30, in die personeelkamer. Ons het ‘n gebedsboek waarin kinders, ouers en personeel enige versoeke mag skryf.
Kom beleef die krag van gebed!

 

 

 

ARGIEF : NUUS 2014

 

 

KWARTAAL PROGRAMME 2015

KWARTAAL 1 14 JANUARIE - 25 MAART   .pdf 29kb
KWARTAAL 2      
KWARTAAL 3      
KWARTAAL 4      

 

OUERBRIEF 2015

   

 

 

GEWYSIGDE EKSAMENROOSTER:

>24 FEBRUARIE – 17 MAART 2015

DINSDAG

24 FEBRUARIE

LV vir Gr 4 – 6
LO vir Gr 7

DONDERDAG

26 FEBRUARIE

ENG

MAANDAG

2 MAART

 EBW vir Gr 7

DINSDAG

3 MAART

WISK

MAANDAG

9 MAART

AFR

DINSDAG

10 MAART

NW

DONDERDAG

12 MAART

SW

MAANDAG

16 MAART

TEGN net vir Gr 7

DINSDAG

17 MAART

SK net vir Gr 7

 

EKSAMENROOSTER    
       
EKSAMENWERK GR 4 EKSAMENWERK GR 5 EKSAMENWERK GR 6 EKSAMENWERK GR 7

 

AANSOEK OM TOELATING VORMS

Aansoek om Toelating MSW 576 kb  
Onderneming om Skoolgeld te Betaal en Vorm A2 MSW 41 kb  

Debietorderopdrag

MSW 34 kb  
Kontrolelys saam met aansoekvorms MSW 568 kb  

 

BENODIGDHEDE

GRAAD RR    
GRAAD R    
GRAAD 1    
GRAAD 2    
GRAAD 3    
GRAAD 4    

NASORGSENTRUM

Nasorgsentrum Aansoekvorm en Inligting Rar. 626kb
   
   

 

 

DANKIE