. 2015. 01 . 22

 


Welkom aan elkeen van u.

Namens Laerskool Saamtrek wil ons elke leerder en ouer welkom heet na ‘n lekker skoolvakansie. Ons wil elke Samie net die mooiste wense toewens, asook alle voorspoed vir 2015.

 

PRYSUITDELING 2014

 

LEES en SIEN MEER

 

LEERDERRAAD  2014

Baie geluk aan die volgende leerlinge!

LEES MEER

 

SAMIES VERJAAR 60

Ons is baie geseënd en die skool bly groei...

LEES MEER

 


WAT KAN ONS LEWE VERANDER? - GEBED!

Mamma’s, jy word genooi om deel te word van ‘n biddende groep. Elke Vrydagoggend. 07:30, in die personeelkamer. Ons het ‘n gebedsboek waarin kinders, ouers en personeel enige versoeke mag skryf.
Kom beleef die krag van gebed!

 

 

 

ARGIEF : NUUS 2014

 

 

KWARTAAL PROGRAMME 2015

KWARTAAL 1 14 JANUARIE - 25 MAART   .pdf 29kb
KWARTAAL 2      
KWARTAAL 3      
KWARTAAL 4      

 

OUERBRIEF 2015

 

 

GEWYSIGDE EKSAMENROOSTER:

>

 

AANSOEK OM TOELATING VORMS

Aansoek om Toelating MSW 576 kb  
Onderneming om Skoolgeld te Betaal en Vorm A2 MSW 41 kb  

Debietorderopdrag

MSW 34 kb  
Kontrolelys saam met aansoekvorms MSW 568 kb  

 

BENODIGDHEDE

GRAAD RR    
GRAAD R    
GRAAD 1    
GRAAD 2    
GRAAD 3    
GRAAD 4    

NASORGSENTRUM

Nasorgsentrum Aansoekvorm en Inligting Rar. 626kb
   
   

 

 

DANKIE